ΡΟΟΜΕΤΡΑ Mini Wright Digital Download

Ψηφιακή έκδοση του MINIWRIGHT με την ακριβέστερη μέτρηση που το χαρακτηρίζει. Μέτρηση PEF & FEV1 . Αποθήκευση έως 200 μετρήσεων .Δυνατότητα σήμανσης των μετρήσεων (G-Y-R).
Επίσης υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ & αποθήκευσης των μετρήσεων σε καρτέλα ασθενούς.
Πλήρως αδιάβροχο και αποστειρούμενο . Χρήση single ή multi patient .

Mini Wright Digital Download Οδηγίες Χρήσης

Σχετικά Προιόντα: