ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ

Το εκπαιδευτικό πρόπλασμα Airway Man της Ambu, παρέχει εξαιρετικά ακριβή αναπαράσταση της ανθρώπινης ανατομίας ενός ενήλικα, με ιδιαίτερη έμφαση στα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για...

Περισσότερα