Η εταιρία μας θα μείνει κλειστή από την Δευτέρα 10 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές!

In Check Dial G16

Το In Check Dial G16 είναι ένα ροόμετρο, που μπορεί να βοηθήσει, να εκπαιδεύσει και να αξιολογήσει ασθενείς που χρησιμοποιούν αεροθαλάμους. Έχει σχεδιασθεί για...

Περισσότερα